SAH Facebook Tool

5/5 - (1 bình chọn)

User: ID nick bạn  trong group SAH (dead)
passtùy ý bạn

Bài Viết Có Thể Bạn Quan Tâm :
Chuyển Đổi Trên Website Là Gì Và Cách Cài Đặt Chuyển Đổi
Các Kích Thước Ảnh Banner Mạng Hiển Thị Google GDN

    • Token đăng bài là token clone cũng được (nhưng token phải có quyền biên tập viên hoặc Qtv để có thể đăng bài lên page)

 

    • Thời gian đăng bài nên để ít nhất 3h/ bài để tránh đăng quá nhiều -> rác fanpage

 

  • Nếu muốn sử dụng option checkin thì lấy ID của fanpage cần checkin, các bài đăng lên page phụ sẽ có checkin của ID page chính

https://hatronghung.com

2 thoughts on “SAH Facebook Tool

Comments are closed.